top of page

بیانیه اکثریت نمایندگان پارلمان اسکاتلند در حمایت از برنامهٔ۱۰ماده‌یی پرزیدنت منتخب شورای ملی مقاومت


بیانیه اکثریت نمایندگان پارلمان اسکاتلند در حمایت از برنامهٔ۱۰ماده‌یی پرزیدنت منتخب شورای ملی مقاومت ایران خانم مریم رجوی و خواست مردم ایران برای یک جمهوری دمکراتیک

اکثریت نمایندگان اسکاتلند (۸۲عضو از ۱۲۹عضو) از همهٔ احزاب شامل ۱۰تن از وزیران فعلی تأکید کردند که مردم ایران در جریان قیام سراسری خود با شعارهایشان روشن کرده‌اند که همهٔ اشکال دیکتاتوری اعم از شاه مخلوع یا استبداد مذهبی حاکم و هر گونه ارتباط با این دو دیکتاتوری را رد می‌کنند

نمایندگان پارلمان اسکاتلند سرکوب معترضان را که به‌کشتار بیش از ۷۰۰تظاهر کننده و دستگیری بیش از ۳۰هزار نفر منجر شده به‌شدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری کشتار شدند

اکثریت پارلمان اسکاتلند اعلام کردند: برنامهٔ ۱۰ ماده‌یی خانم مریم رجوی که از دو دههٔ پیش اعلام شده همان ارزش‌هایی است که ما در کشورهای دمکراتیک از آن دفاع می‌کنیم

بیانیهٔ اکثریت نمایندگان پارلمان اسکاتلند ما معتقدیم این مردم ایران هستند که باید در مورد آینده خود تصمیم بگیرند. با این حال این واقعیت را به‌رسمیت می‌شناسیم که طی ۴دههٔ گذشته ائتلاف دمکراتیک شورای ملی مقاومت تغییر دمکراتیک در ایران را دنبال کرده و جهان به‌ویژه قانونگذاران کشورهای غربی را نسبت به‌خطرات این رژیم در زمینهٴ اتمی، تروریسم و حقوق‌بشر آگاه کرده است

بیانیه اکثریت پارلمان اسکاتلند از جامعهٔ بین‌المللی می‌خواهد در تلاش برای تغییر در کنار مردم ایران بایستد و گام‌های قاطعی علیه رژیم حاکم بردارد که شامل قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سیاه و حسابرسی از مقامات رژیم برای جنایات علیه بشریت است
بیانیه ایران ۲۰۲۳

حمایت از مردم ایران در مبارزه آنها برای یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت

از شش ماه پیش ایران شاهد یک خیزش مردمی گسترده است که خواستار آزادی و دموکراسی است. بیش از۷۵۰ معترض کشته و ۳۰۰۰۰نفر دستگیر شده‌اند. در حالی‌که هر تغییری باید از جانب مردم ایران و مقاومت آنها صورت بگیرد، جامعه بین‌المللی مسئولیت خاص خود را دارد. ما در همبستگی با مردم ایران در کنار خواست آنها برای یک جمهوری دمکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت ایستاده‌ایم که در آن هیچ فردی، صرف‌نظر از دین یا نسبت خانوادگی، هیچ امتیازی بر دیگران نداشته باشد. مردم ایران حول این ارزش‌های دموکراتیک متحد هستند. آنها با شعارهای خود روشن ساخته‌اند که تمام اشکال دیکتاتوری اعم از شاه مخلوع یا رژیم مذهبی حاکم و هر گونه ارتباط با هر یک از این دو دیکتاتوری را رد می‌کنند. ما معتقدیم این مردم ایران هستند که باید در مورد آیندهٴ خود تصمیم بگیرند. با این حال، این واقعیت را به‌رسمیت می‌شناسیم که طی ۴دههٔ گذشته، ائتلاف دمکراتیک شورای ملی مقاومت ایران تغییر دمکراتیک در ایران را دنبال کرده و جهان به‌ویژه قانونگذاران کشورهای غربی را نسبت به‌خطرات این رژیم در زمینه اتمی، تروریسم و حقوق‌بشر آگاه کرده است. در این رابطه ما معتقدیم که برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی پرزیدنت (منتخب) شورای ملی مقاومت که از ۲دهه پیش اعلام شده شایستهٴ حمایت ما است. این برنامه مدافع انتخابات آزاد، آزادی بیان و اجتماعات، لغو مجازات اعدام، برابری زنان و مردان، جدایی دین و دولت، خودمختاری ملیت‌های ایران و یک ایران غیراتمی است یعنی همان ارزشهایی که ما در کشورهای دموکراتیک از آن دفاع می‌کنیم. قیام شجاعانهٔ مردم ایران را می‌بایست از یک‌سو ناشی از وضعیت انفجاری جامعه به‌خاطر سرکوب، فقر، تبعیض و فساد حکومتی دانست و از سوی دیگر ناشی از ۴دهه مقاومت سازمان‌یافته سراسری. فقط در سال۱۳۶۷، بیش از ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی به‌طور وحشیانه قتل‌عام شدند که اکثریت عظیم آنها از سازمان مجاهدین بودند. ما استمرار جنگ‌افروزیهای رژیم در منطقه و هم‌چنین در اروپا از جمله اقدامات تروریستی و سایبری آن در آلبانی را محکوم می‌کنیم. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم در تلاش مردم ایران برای تغییر در کنار آنها بایستد و گام‌های قاطعی را علیه رژیم حاکم بردارد. این شامل قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سیاه و حسابرسی از مقامات رژیم به‌خاطر جنایاتشان علیه بشریت است.

コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page