top of page

آرش صادقی

آرش صادقی, متولد 9 آذر 1365, فعال سیاسی در زندان رژیم جمهوری اسلامی ایران میباشد. به دفعات متعدد مورد بازجویی قرار گرفته است و در حال حاضر دوران محکومیت 19 ساله خود را در زندان رجایی شهر تهران میگذراند.

نخستین بار طی اعتراضات سال 1388 بدلیل فعالیت در دانشگاه, دستگیر شد. پس از 90 روز بازداشت آزاد گردید اما چند ماه بعد دوباره دستگیر شد. نیروهای امنیتی به خانه وی یورش بردند که باعث حمله قلبی مادرش شد. آنها بدون توجه به وضعیت مادر آرش که بیهوش روی زمین افتاده بود, با سر و صدای زیاد به تجسس در متعلقات آرش ادامه دادند. مادر آرش چند روز بعد در بیمارستان درگذشت درحالیکه آرش در زندان بود.


پس از آزادی با قید وثیقه, در سال 1393 وی مجددا توسط سپاه پاسداران به جرمهای مختلف اعم از تجمع و فعالیت علیه امنیت ملی, توهین به رهبری, تشکیل گروههای غیرقانونی, انتشار اخبار علیه حکومت و ... دستگیر شد.


طبق این اتهامات, دادگاه آرش را به 19 سال زندان محکوم کرد. در مدت زمان حبس آرش در راستای اعتراض به نوع برخورد

حکومت با وی, چندین باراقدام به اعتصاب غذا نمود. در سال 1396, نیروهای امنیتی به خانه همسر آرش, گلرخ ایرایی, یورش برده و وی را دستگیر نمودند. گلرخ تنها به جرم نوشتن متنی در مخالفت با حکم سنگسار در دفتر خاطرات شخصی خود, بطور کاملا مضحکانه به 6 سال حبس محکوم شد. سپس آرش به نشانه اعتراض به این حکم, مجددا دست به اعتصاب غذا زده و خواهان آزادی گلرخ, حداقل به قید وثیقه, میشود. ایناعتصاب غذا بمدت بیش از 70 روز به طول می انجامد. تمامی این اعتصابات غذا, زندگی آرش را در شرایط بغرنجی قرار میدهد.


وی از بیماریهای متعددی نظیر آسم, ورم روده و بیماریهای معده و کلیه رنج میبرد. وی شخصا طی نامه از زندان در رابطه با بیماریهایش نوشت: «بدلیل ممانعت زندان از دسترسی من به داروهای مورد نیاز, وضعیت جسمانی من رو به وخامت است و از مجموعه مشکلاتی نظیر کم خونی, خونریزی مقعدی, مشکلات تنفسی, ضربان نامنظم قلبی و داشتن

Opmerkingen


bottom of page