top of page

برجام نا فرجام

رهبر مقاومت مسعود رجوی در پیام ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ گفتند:


((برجام دیکتاتوری دینی همان فرجام دیکتاتوری سلطنتی است))
خمینی به رفسنجانی گفت به هر قیمتی شده ما باید صدام را شکست بدیم .رفسنجانی میگوید ما سلاح کافی وپیشرفته نداریم وخمینی میگوید هر طور شده حتی با استفاده از بمب اتم هم شده باید عراق را نابود کنیم .آن روزها رفسنجانی وبقیه آخوندها از ترس گلوله های آتشین مقاومت مسلحانه مردم شب و روز را در مجلس میماندند بخاطر همین مسأله رفسنجانی چند کارشناسان اتمی آن زمان را به مجلس احضار میکند و درخواست می کند که جهت ساختن بمب اتم با رژیم همکاری کنند.

کارشناسی میگوید اگر شما بخواهید بمب اتم را در کشور همسایه استفاده کنید حداقل پنجاه تا صد هزار نفر را در داخل ایران نابود خواهید کرد که رفسنجانی میگوید مهم نیست و به انها چک سفید می دهد و کلی وعده و وعید. البته از میان کارشناسان آنهاییکه وجدان داشتند و نخواستند دستشان به خون هزاران انسان آلوده شود قبول نکردند و با خریدن خطرات از طرف رژیم دست رد بر پول و جاه و مقام زدند .، ولی متاسفانه همانطور که هیتلر فیزیکدانها را در جهت مقاصد شوم خود به کار گرفته بود رژیم هم موفق شد تنی چند از متخصصین را با حربه پول و امکانات به استخدام خود درآورد و از آنها برای نقشه خمینی در تهیه بمب اتمی کمک بگیرد. حال در این چهل سال چقدر از پول مردم محروم را خرج کارشناسان واقعی یا دروغین ایرانی یاخارجی و غارتگران رانتی و آقازاده ها وغیره شده خدا میداند که سر به صدها میلیارد میزند. ولی بعد از بیست سال فعالیت مخفی با کمک و اطلاعات هموطنان غیرتمند به کانالهای سازمان مجاهدین خلق وبرسی آن که این پروژه مخفی ضد مصالح مردم ایران است در یک جلسه مطبوعاتی از طرف شورای ملی مقاومت این فعالیت مخفی افشا شد که اول گفتند دروغ است وبعد از چندین افشاگری با عکس پسند ومدرک که دیگر نمیتوانستند بگویند دروغ است رییس‌جمهور فرانسه که به تازگی قراردادهای میلیاردی با آخوندها بسته بود به یکی از خبر نگار ها گفت خوب چه اشکالی دارد که ایران هم بمب اتمی داشته باشد وچندی بعد هم اوباما ریس جمهور آمریکا همین جمله را تکرار کرد ولی با افشاگری وملاقاتها وتظاهراتها ودیگر فعالیتهای مجاهدین هواداران بالاخره جامعه جهانی به خطر های دستیابی رژیم آخوندی به بمب اتمی واقف شده و سازمان انرژی اتمی جهانی و سازمان ملل و دیگر ارگانهای بین‌المللی وکشورهای پنج بعلاوه یک رژیم آخوندی را تحت فشار گذاشتند تا نهایتا به قرارداد برجام ختم شد که رژیم آخوندی از همان روز اول با دروغ وکلک مواد قرارداد برجام را زیر پا گذاشت وبا بطور مخفیانه به کار خود ادامه داد تا رئیس جمهور سابق آمریکا برجام را پاره واخوندها را در زیر فشار حداکثر ی قرار داد.

. حالا بایدن معاون سابق اوباما که ریس جمهور آمریکا شده میخواهد با آخوندهای کلاش کنار بیاید ولی نمی‌داند که اگر میشد با آخوندها بطور منصفانه کنار آمد اول ما کنار می‌آمدیم پس مدتها طول میکشد تا پنج بعلاوه یک با آخوندها مذاکره کنند تا به نتیجه ای برای غارت مردم ایران برسند.

ولی قیام آتشین مردم ایران در هیبت ارتش گرسنگان با پیش قراولان کانونهای متشکل شورشی در سراسر ایران ریش وریشه آخوندها را در خیابانهای ایران به آتش خواهند کشید و سرانجام همانطور که دیکتاتوری چکمه پهلوی را بعد از پنجاه سال حکومت به زباله دان تاریخ انداختند حال این دیکتاتوری نعلین آخوند ی را که صد بار جنایتکار از شاه هستند واز حربه مذهب هم استفاده میکنند بااین ترفندها میخواستند پانصد سال حکومت موروثی ولایت فقیه را جایگزین حکومت موروثی سلطنتی کنند و.فقط با وجود سازمان مجاهدین خلق که برای افشای رژیم بیش از یکصدو سی هزار نفر از اعضا و هواداران خود را فدیه راه آزادی مردم ایران کرده امسال این رژیم را به سرنوشت رژیم سلطنتی تبدیل کنند وایران این زیباترین وطن را از دست غارتگران آخوندی وحامیان استعماری آنها ازاد خواهند کرد. جمشید ادهمی لندن فروردین1400


Comments


bottom of page