top of page

هاشم خواستار

متولد 9 آذر 1365, فعال سیاسی در زندان رژیم جمهوری اسلامی ایران میباشد.

وی در سال 1355 فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی شد و پس از آن مشغول تحصیل شد.

در طول دو دهه اخیر, وی به دفعات متعدد بدلیل فعالیتهایش در راستای احقاق حقوق معلمان و شرکت در تجمهات اعتراضی مسالمت آمیز, دستگیر شده. برای اولین دفعه وی در سال 1383 بدلیل شرکت کردن در اعتصابات سراری معلمان به دو سال جبس محکوم شد. پس از آن دیگر بار سال 1388 بخاطر شرکت کردن در اعتراضات سراسری, از طرف دادگاه به دلیل «فعالیت علیه امنیت ملی» به حبس محکوم شد. وی دو سال در زندان وکیل آباد مشهد, بدون داشتن مرخصی, گذراند.


پس از گذراندن دو سال, در سال 1390 و پس از آزادی از زندان مجددا پیگیر احقاق حقوق معلمین شد. وی چندین نامه سرگشاده به علی خامنه ای نوشته و به او اذعان داشته که با کناره گیری از قدرت, اجازه چشیدن طعم آزادی و دموکراسی را بدهد. در یکی از نامه ها وی مشخصا اعلام کرده که «تمامی مشکلات مملکت ناشی از رهبری علی خامنه ای میباشد.»


بدلیل فعالیتعایش, در تاریخ 1397 توسط نیروهای امنیتی در مشهد ربوده شد و طی دو هفته در محلی نامعلوم نگه داری شد.

نهایتا توسط همسر وی فاش شد که طی این مدت وی به بیمارستان روانی در مشهد منتقل شده بود و با دستبند به تختی قفل شده و تحت شکنجه های روحی روانی قرار گرفته بود. وی افزود که پس از آن آقای خواستار دست به اعتصاب غذا زد.


پس از این ماجرا وی بدون داشتن حکمی رسمی, به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. در اواخر سال 1398 وی به 16 سال زندان و دو سال تبعید, بخاطر فعالیتعایش محکوم شد. با پایان دوران محکومیت, آقای خواستار 86 ساله خواهد شد.

Commentaires


bottom of page