وضعیت زندان زنان در زندان تبریز

کمسیون زنان شورای ملی مقاومت

زندان مرکزی تبریز

مسئولان زندان مرکزی تبریز یک زندانی ۳۲ ساله به نام آمنه رحیمی را بعد از اتمام دوران مرخصی به زندان فراخواندند در حالیکه او در دوران مرخصی به دلیل سکته فلج شده است. او بسیار بیمار است و قادر به سخن گفتن و غذا خوردن نیست.

آمنه رحیمی در سال ۹۶ با اینکه هیچ شاکی نداشت به جرم همکاری در قتل به ۴سال حبس محکوم شد.

ماه گذشته مسئولان زندان او را به مرخصی فرستادند اما او به دلایل نامعلوم در دوران مرخصی سکته کرد و حالا فلج شده است. با این همه و به رغم ناتوانی او در غذا خوردن، راه رفتن و صحبت کردن، او را به زندان فراخواندند. وی برای انجام کوچکترین کارهای فردی خود نیازمند کمک سایر زندانیان و هم بندی های خویش می باشد.

تحمل شرایط وخیم بند زنان در زندان مرکزی تبریز حتی برای همه زندانیان بسیار دشوار است چه رسد به زندانیان بیمار