top of page

وضعیت زندان زنان در زندان تبریز

کمسیون زنان شورای ملی مقاومت

زندان مرکزی تبریز

مسئولان زندان مرکزی تبریز یک زندانی ۳۲ ساله به نام آمنه رحیمی را بعد از اتمام دوران مرخصی به زندان فراخواندند در حالیکه او در دوران مرخصی به دلیل سکته فلج شده است. او بسیار بیمار است و قادر به سخن گفتن و غذا خوردن نیست.

آمنه رحیمی در سال ۹۶ با اینکه هیچ شاکی نداشت به جرم همکاری در قتل به ۴سال حبس محکوم شد.

ماه گذشته مسئولان زندان او را به مرخصی فرستادند اما او به دلایل نامعلوم در دوران مرخصی سکته کرد و حالا فلج شده است. با این همه و به رغم ناتوانی او در غذا خوردن، راه رفتن و صحبت کردن، او را به زندان فراخواندند. وی برای انجام کوچکترین کارهای فردی خود نیازمند کمک سایر زندانیان و هم بندی های خویش می باشد.

تحمل شرایط وخیم بند زنان در زندان مرکزی تبریز حتی برای همه زندانیان بسیار دشوار است چه رسد به زندانیان بیمار

Comments


bottom of page